"

geerco.nl

HRM beleid en advies

Geerco Lentz is een ervaren adviseur op het gebied van personeel en organisatie. Hij is een HRM-expert en heeft een nuchtere kijk op hoe mensen binnen organisaties optimaal samenwerken.

Een specialist op het gebied van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Daarmee weet hij hoe je op strategische wijze personeelsinstrumenten kunt inzetten en heeft een visie op het benutten van een flexible schil binnen de huidige wet- en regelgeving. Waar inkrimping van de personeelsformatie moet plaats vinden weet hij met zijn adviezen het doel effectief en met het oog op de menselijke maat te bereiken.

In 2021 is het project waar hij leiding aan gaf succesvol geimplementeerd in de organisatie. Een flexibele vervoersregeling met een aantrekkelijke thuiswerkregeling is in werking."Een mooi voorbeeld van co-creatie met collega's en onze externe vervoerspartner Mobility Concept", aldus Geerco zelf.

Heb je behoefte aan een gedegen advies? Loop je als directeur of leidinggevende tegen vragen op? Neem dan contact op. Je kunt ook naar het linkedin-profiel van Geerco kijken.

Link naar linkedin

peno spp mob
© maart 2018 update maart 2021 www.geerco.nl algemene voorwaarden links