"

geerco.nl

HRM beleid en advies

Geerco Lentz is een zeer ervaren adviseur op het gebied van personeel en organisatie. Hij is een HRM-expert en heeft een nuchtere kijk op hoe mensen binnen organisaties optimaal samenwerken.

Een specialist op het gebied van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Daarmee weet hij hoe je op strategische wijze personeelsinstrumenten kunt inzetten en heeft van hieruit ook een sterke visie op het benutten van een flexible schil binnen de huidige wet- en regelgeving. Strategische personeelsplanning en formatiebeleid. Praktische tips voor het opstarten van een nieuw schooljaar. Maar ook de noodzaak om een personeelsformatie in te krimpen of juist op de midellange termijn niet. Geerco weet met zijn adviezen het doel effectief en met het oog op de menselijke maat te bereiken.

In 2023 is het project waar hij leiding aan gaf over Wendbaar werken succesvol geimplementeerd in de organisatie. Maar ook een flexibele groene vervoersregeling met een aantrekkelijke thuiswerkregeling is in werking."Een mooi voorbeeld van co-creatie met collega's en onze externe vervoerspartner Mobility Concept", aldus Geerco zelf.

Heb je behoefte aan een gedegen advies? Loop je als directeur of leidinggevende tegen vragen op? Neem dan contact op. Je kunt ook naar het linkedin-profiel van Geerco kijken.

Link naar linkedin

penosppmob
© maart 2018 update februari 2024 www.geerco.nlalgemene voorwaardenlinks