geerco.nl

Wie was Wil Gielisse

Wil heeft een loopbaan als kleuterjuf gehad. De betrokkenheid bij het onderwijs aan het jonge kind en bij de Kring was tot vrijwel het einde van haar leven aanwezig. En natuurlijk is Wil (bijnaam rode oma) dol op haar kleinkinderen Mirre, Ties, Flip en Wanja.

Toen Wil in januari 2013 met vroeg-pensioen ging kreeg zij een geweldig afscheid van school. Een van de onderdelen was een flashmob van de kinderen. De opname van de flashmob gecombineerd met interviews voor de Memorylane van Wil werd afgespeeld tijdens de crematieplechtigheid van Wil op 17 december 2019. Je kunt hem hier terugkijken Film voor Wil

"Your boots are made for walking... but You'll never walk alone". De voetafdruk van velen is onuitwisbaar op de memorylane van Wil. Kijk naar de video die gemaakt is als
A trip down the memorylane voor Wil
Link naar de video

Leef het leven. Het leven staat symbolisch gezien even stil, nu zij op 10 december 2019 helaas is overleden.Je kunt als je wilt een bericht, foto of muziekachterlaten op Link naar website van memorie aan Wil

memoriesofwil samen1 wilmetfenw.jpg wilinauto wilklein2 peno wilmet3kleinkinderen.jpg afscheid Wil in OC 2013 In Memoriam van Wil in OC 2019

© maart 2020 www.geerco.nl algemene voorwaarden links